Миллият сүзлеге

Оренбург – Иске татар китап­ларында – Орынбур, Рынбурух. Исмәгыйль Рәми Оренбургны Үрән дип тә атый, чыганакларда шәһәрне Үр Кала дип атау да очрый. Кайбер бүгенге