Бала (гаилә дәресләре)

Бала – берсе ир, берсе хатын ике рәфикъның (иптәшнең) бергә кушылуы сәбәбеннән дөньяга килгән бер адәм мәхсуледер ки, дөньяга килүе берлә фани дөньяны бакый дөньядан аерыр яисә дөньядан үткәннәр урынына адәмнәрнең санын тутырыр.

Бала – өйләнүнең ядкяре, ир берлә хатын арасындагы мәхәббәтнең бер җанлы дәлиледер.

Бала – адәмнәр җәмгыятендә гаилә хисен, бергәләшеп вазыйфаны әда кыйлмак (башкару) фикерен уяндырып, җәмгыятьнең киләчәктә бәхетле булуына хидмәт итүче булган бер җанлы мәхсулдер.

Бала – тән вә гәүдә җәһәтеннән бик кечкенә, мәгънәви кыйммәт җәһәтеннән бик олуг бер нәрсәдер. Баланың тәрбиясе гаиләнең сәгадәтенә, адәмнәрдән җыелган мәдәни җәмгыятьнең бәхетлелегенә дә сәбәп булачагыннан, балаларга никадәр күп әһәмият бирмәк лязим идеген бу да белдерер. Балаларны тиешенчә тәрбия кыйлганнар вазыйфаларын тәмам әда кыйлган (башкарган) булырлар. Бәгъзе вәхши вә хайван аналарның карындагы балаларын төшереп тәләф (харап) кыйлганнары да бардыр. Бу хәл, Алланың бүләге булган бер вөҗүднең, бер гөнаһсыз балаларның бетерелүе булганнан, зур бер гөнаһтыр. Зур бер җанилык (җинаятьчелек) булып, низам (канун) берлә дә каты җәза кыйлынырга тиеш булган бер эштер.

Карындагы баласын гозер шәргыйсез төшергән бер ана – җанидыр, кеше үтерүчедер. Алла каршында газапка лаектыр. Бала төшерү өчен эшләнгән берничә зарарлы эшләр берлә аналарның үзләрен үзләре зәгыйфьләндерүләре бөтенләй җүләрлектер, гәүдәләрендә бала китерү мөмкин булмаслык бер гозерләре булмаганда, бала тудырасылары килмәгән, балалардан туйган аналар нәфрәт кыйлынырга лаеклардыр. Дөрест, бала тудырмак вә үстермәк читен вә мәшәкатьле бер эштер, ләкин инсаният галәменә бер вөҗүд кушмак зур бер һөнәр вә шәрәфтер.

Баланың бер мәгъсуманә көлүе бер ананың бөтен кайгыларын, мәшәкатьләрен оныттырырлык кадәр әсәрледер. Балалар – гаиләнең зиннәте, ана вә аталарның зур күңел юанычыдыр.

Балалар бик сөекле, бик файдалы бер вөҗүддерләр. Җәнаб хакның аналарга багышлаган хас шәфкате – баланы имезмәк – үстермәк өчен беренче сәбәптер. Махсус бер тавыш берлә «әннә» дигән бер баланың шул фәрештә шикелле хитабыннан әсәрләнми һич күңел булу мөмкин түгелдер. Шуның өчен балалар бик кыйммәтле йимештерләр. Ләкин аларга зиннәт бирер өчен, гүзәл тәрбия кыйлынулары шарттыр.

 

Фәхрелбәнат Сөләймания «Гаилә дәресләре: кызлар мәктәбе өчен»

Безнең мирас. — 2017. — №1. — 58 б. 

Фото: pixabay

Комментарий язарга