Татар имәне

Голҗа шәһәрендә (Кытай Халык Республикасы) мөһаҗир татарлар утырткан агачлар: 1-2 нче рәсемнәрдә – 1890 елда утыртылган карыйгач (карагач). Борынгы татар зираты янәшәсендәге бу мәгърур агачны да җирле халык «татар имәне» дип атап йөртә. 3 нче рәсемдә – 1894 елда утыртылган биш имәннең берсе. Агачлар дәүләт тарафыннан саклана.

Комментарий язарга