Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисләре

Габдулла бине Гомәр разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Олуг гөнаһлар: Аллаһка ширек кылу (тиңдәш тоту), атаананы рәнҗетү, кеше үтерү, белә торып ялганга ант итү (шаһитлык бирү)».

Әбү Һөрәйра разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Монафыйкның галәмәте (сыйфаты) өчтер: ялган сөйләү, вәгъдәдә тормау, әманәткә хыянәт итү».

Әнәс разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Шайтан адәмгә каны йөргән кебек белдерми вәсвәсә кылыр».

Гайшә анабыз разыйаллаһу ганһә риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Кем безнең дини әмеребезгә диндә булмаганны кертсә, ул нәрсә кире кагылачак».

Ибн Габбас разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Аллаһы Тәгалә өч кешегә бик ачулы: әл-Харамда гөнаһ кылучы; исламда җаһилият (мәҗүсилек) гадәтен торгызучы; мөселман канын хаксыз урында (җирдә) түгәргә таләп итүче».

Әбү Һөрәйра разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Җәннәткә керүдән тартынган кешедән кала, бөтен өммәтем җәннәткә керер. Кем миңа буйсынды, җәннәткә керер. Кем миңа буйсынмады, шиксез, ул (җәннәткә керүдән) тартынды».

 

Текстны басмага Айсылу Вәлиева әзерләде.

«Безнең мирас». — 2022. — №1. — 69 б. 

Фото: pixabay

 

 

Комментарий язарга