Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисләре

Габдулла бин Габбас разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Иләнмәгән чи тире, исе һәм нәҗес юеше бетерелсә, пакь булыр».

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вәсәлламнең хатыны Сәүдә: «Куебыз үлгән иде, тирене иләдек тә тузганчы су салып йөрттек», – дип сөйләгән.

Әл-Мөгыйрә бине Шүгъбә разыйаллаһу ганһү риваять итә: «Мин Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәлламнең ике читегенең заһиренә (тышына) мәсех кылганын күрдем».

Хүзәйфә разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Без адәмнәр өч сыйфат белән артык кылындык: 1) сафларыбыз фәрештәләр сафлары кебек кылынды; 2) җир йөзенең көлле (һәр җирендә) мәчет кылынды; 3) су белән тәһарәт алу мөмкинлеге булмаганда тәһарәт урынына чиста җир пакьләүче кылынды (тәяммүм)».

Ибн Гомәр разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Җомгага килүче кеше госел коенсын».

Гайшә разыйаллаһу ганһә: «Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам, миндә хәез (күрем вакыты) булганда, итәгемә таянып, Коръән укыйдыр иде», – дип сөйләгән.

 

Текстны басмага Айсылу Вәлиева әзерләде.

«Безнең мирас». — 2022. — №6. — 59 б. 

Фото: pixabay

 


Хәдисләр Шәех әл-Камил Вәли әд-Динмөхәммәд бине Габделхатыйб әт-Тәбризинең «Мишкәтүль мәсабих» китабы буенча әзерләнгән һәм 1913 елда 3 китапта басылып чыккан.

Комментарий язарга