Ир, хатын

Әгәр ир башмакчы йә кәвешче булса – ул хатыны табаны астына ятыр.

Әгәр ир гармунчы йә скрипкәче булса – хатыны дудкасына биер.

Әгәр ир сәгатьче булса – хатыны бору белән генә йөрер.

Әгәр ир шагыйрь булса – хатыны диктовкасы белән генә язар.

Әгәр ир мулла булса — хатыны юллаган мәсьәләне генә юллар.

Әгәр ир солдат булса — хатыны кушканча гына маршавайт итәр.

Әгәр ир тирече булса — хатыны өчен үз тиресен дә базарга чыгарыр.

Әгәр ир ишан булса – хатыны кушкан төшләрне генә күрер.

Әгәр ир мөрид булса – хатыны төреп биргән акчаны гына ишанга илтер.

Әгәр ир озын колаклы яки озын борынлы булса — хатыны колагыннан яки
борыныннан өстерәве белән генә йөрер.

 

«Ялт-йолт», №27, 1 сентябрь, 1911 ел.

Фото: pixabay

 

Комментарий язарга