«Аллаһы Тәгалә сабыр итүче коллары берлә бергәдер»

Бер теләгән нәрсәнең булмый калуына яки бер булдырасы килмәгән хилаф эшнең булуына каршы торып түзүгә сабыр диярләр. Гыйффәттән туган сабыр: «Теләгән нәрсәнең булмый калуына түзмәк» кыйсеменнән булып, икенче кыйсеме сәбат мәгънәсендәдер. Болай булса, сабырны гомуми сурәттә: «Кайгы вә катылыкларга каршы чыдамлы вә түземле булмак, нәфес теләкләренә иярүдән сакланмак», дип тә тәгъриф кылмак [аңлату] мөмкиндер. Сабыр – бик мактаулы вә күркәм холыкларның берседер. Сабыр – максудларның ачкычыдыр. Сабырлык берлә һәрбер морадларга ирешү мөмкин булыр. Коръән Кәримдә: «Аллаһы Тәгалә сабыр итүче коллары берлә бергәдер», – дип боерылмыштыр. 

Фахрелбәнат Сөләймания

«Безнең мирас». — 2016. — №1. — 54 б. 

Фото: pixabay

Комментарий язарга