Вафа Бәхтияров. Тукайның киенү рәвеше

Солдат эшеннән котылып, Арчадан Казанга килгәндә, Тукайның кигән тышкы киеме чапан дисәң, чапан түгел, җилән дисәң, җилән түгел казаки дисәң, казаки түгел исемсез бер кием иде. Тужурка урынына кигән киеме