Ризаэддин Фәхреддин гыйбарәләре

Телне афәттән саклар өчен иң җиңел юл – мәгънәсез халыктан аулак булу, аш-су мәҗлесләренә йөрмәү вә мәгънәсез кешеләргә катышмау.

Телнең, кечкенә генә булса да, әсәре бик зур. Тел сәбәпле олуг хадисәләр чыга вә адәм баласының башына дәһшәтле фәлякәтләр килә, шуның өчен Рәсүлулла хәзрәтләре телгә хуҗа булырга вә үлчәп сөйләргә боерадыр.

Әсма яки гамәл вә җәза

Габбас мелла. «Б…» авылы мәшһүр бер авыл улдыгы кеби, кәндесендә (үзендә) исеме ерак җирләргә китмеш күренекле бер имам бар иде. Кырык яшьләрендә булган бу имамның гаиләсе (җәмәгате)

Көтебе ситтә (өзек)

Мәүдуг (ялган) хәдисләр. Хәдис уйлап чыгаручылар. Мәүдуг хәдисләр хакында басылган хезмәтләр

Хәдис галимнәренең көч сарыф итеп хәдисләрне җыю­ларының, сәнәдләр тикшереп һәрберсен үлчәү аша үткәрүләренең бөек сәбәпләренең берсе – арада мәүдуг (асылсыз) хәдисләрнең йөрүләре һәм дөрес хәдисләр белән аралашып,