«Очрашасы, тизрәк очрашасы иде!»

Очрашасы иде…
Арабызда яткан ераклыклар
томанына
Үч итеп, бер очрашасы иде,
Югалган дип уйланган,
Юлы бүленеп торган
Шатлыклар чыгында
Керфекләрне чылатасы иде! —
Очрашасы иде!