Борынгы татар йолалары (Ерак чорларга гомуми караш)

Халык исеме буларак, «татар» сүзе язма чыганакларда (борынгы Кытай архивларында сакланып калган кулъязмаларда) безнең дәвергә чаклы 209 елда,