Түбән Новгород татарлары

Түбән Новгород татарлары, ягъни татар халкының аерылгысыз бер өлеше булган мишәрләрнең барлыкка килүе махсус өйрәнүне көтә. Мишәрләр, татарларның мөстәкыйль субэтник