Һәр әсәре – камиллек үрнәге! (Ибраһим Нуруллин тәнкыйтендә – Фатих Әмирхан иҗаты)

Хәзерге татар әдәбияты фәнендә XX йөз башы – актив яктыртылган әһәмиятле чор. Бу дәвер әдәбиятын өйрәнүдә совет чорында М.Гайнуллин, Г.Халит һәм И.Нуруллин аеруча актив эшләде.