Сабирҗан агай: 1906 сәнәдә булган ачлыкны тасвир кыйлган роман

1906 ел Россиядә ачлык булган кеби «Иске Т.» карьясендә (авылында) дә иген асла булмадыкындан халык ифрат фәкыйрь, гаять ач иде. Ул елда карья халкы тәмам гаҗиз булды.