Әтнә төбәгенең ташъязма истәлекләре*

Ташларда гарәп хәрефләре ике төрле ысул белән – уеп яисә калкытып (күпертмә итеп) язылган. Борынгырак чордагы ташлар, гадәттә, күпертмә хәрефле. Ләкин кайбер осталар соңгырак дәвердә дә андый

,

Ташъязмаларда – газиз тарихыбыз!

Эпиграфик истәлекләрне (каберташ язмаларын) өйрәнү һәм аларның сак­ланышын тәэмин итү ихтыяҗы бернинди дә бәхәс тудырмый. Чөнки, беренчедән, эпиграфик истәлекләрнең

,