Алтын Урданың таркалуы һәм татар ханлыклары оешу

Алтын Урданың таркалуы мизгел эчендә генә булмаган. Хәзерге көнгә кадәр бу катлаулы процесс җентекләп өйрәнүне таләп итә. Мәгълүм булганча, чыңгызыйлар нигез салган