Мәрҗани хәзрәтләре хакында

Мәрҗани хәзрәтләренең мәдрә­сәсе безнең яшь вакытыбызда шәкертләрнең күплеге, уку тәртипләренең яхшылыгы җәһәтеннән беренче урынны тотканнардан иде. Әткәбез хәзрәтләре дә