Әнәс Кари иҗатында ел фасыллары

Табигать һәрвакыт үзгәрештә. Шул үзгәрешләрнең иң зурысы – ел фасыллары алмашыну. Һәрбер ел фасылы үзенчә матур. Шушы матурлыкны әдәбиятта язучылар үзләренчә тасвирлыйлар.