Габденнасыйр Курсави, Шиһабетдин Мәрҗани һәм Галимҗан Барудиның яңа табылган кулъязмалары

Минем фикеремчә, бүген татар археографиясенең иң мөһим бурычы –әдипләребезнең, галимнәребезнең мирасын, аларның язган хезмәтләрен киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү.