Бер рәсем тарихы

Сурәтнең артына түбәндәге сүзләр язылган: «Гариф! Дусларны, туганнарны теләп йөргән чакта туган итеп сине очраттым. Җылы булды күңелгә. Бу рәсемдә – минем копиям. Син аны – теләсәң нишләт.