Миллият сүзлеге

Тимерчелек – Тимерче алачыгы – металларны кыздырып чүкү юлы белән эшкәртү өчен билгеләнгән остаханә. Русча – кузница. Татар авылларында гадәттә су буенда урнашкан тимерчелек таштан яки саманнан төзелеп,

Миллият сүзлеге

Оренбург – Иске татар китап­ларында – Орынбур, Рынбурух. Исмәгыйль Рәми Оренбургны Үрән дип тә атый, чыганакларда шәһәрне Үр Кала дип атау да очрый. Кайбер бүгенге