Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисләре

Габдулла бин Габбас разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Иләнмәгән чи тире, исе һәм нәҗес юеше бетерелсә, пакь булыр».

Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисләре

Әнәс разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам бәдрәфкә кергәндә әйткән: «Аллааһуммә инни әгуузубикә минәл хубси вәл хабә’ис» («Йә Аллаһ! Сыенамын Сиңа ир шайтаннар зарарыннан һәм хатын шайтаннар явызлыгыннан»).

Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисләре

Әбу Һөрәйра разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Намазында тәһарәте бозылган кешенең, тәһарәтле булганчы, намазы кабул булмас».

Ибн Гомәр разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Хәрам малдан сәдака кабул булмаган кебек, пакьлектән (тәһарәттән) башка намаз да кабул булмас».

Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисләре

Әбү Һөрәйра разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Бер адәм белгәненнән соралып җавап бирмәсә, Кыямәт көнне ул адәмгә утлы йөгән кидертерләр».

Ибн Мәсгуд разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Аллаһ бездән ишеткән нәрсәне ишеткәненчә ирештерүче ирнең йөзен нурлы кылсын. Күп вакытта ирештерүчеләр ишетүчедән аңлырак буладыр».

Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисләре

Әбү Һөрәйра разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Ислам гарип хәлдә, ягъни аз юлдашлы булып ачылды. Яңадан, ачылганы кебек, гариб булып кайтыр. Ни сөенеч ул гарибләргә, ягъни исламда сабит (нык) торучыларга гариб (зәгыйфь) заманда».

Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисләре

Габдулла бине Гомәр разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәсәллам әйткән: «Олуг гөнаһлар: Аллаһка ширек кылу (тиңдәш тоту), атаананы рәнҗетү, кеше үтерү, белә торып ялганга ант итү (шаһитлык бирү)».

Пәйгамбәребез Мөхәммәднең (с.г.в.) хәдисләре

Габдулла бине Гомәр разыйаллаһу ганһү риваять итә. Рәсүлуллаһ салләллаһу галәйһи вәссәлам әйткән: «Ислам дине биш нигезгә корылган: «Ләә иләәһә илләллааһу Мүхәммәдүр рәсүлуллаһ» («Аллаһтан башка иләһ юк һәм Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вәссәлам Аллаһның бәндәсе һәм рәсүле»), – дип шәһадәт бирү; намаз уку; зәкят бирү; рамазан аенда ураза тоту; хаҗ кылу».