Бүген 9 милләттәшебез (атласичылар) атып үтерелгән көн

Бүген, 15 февраль милли азатлыгыбыз өчен көрәш юлында сәяси репрессия корбаннары буларак атып үтерелгән 9 милләттәшебез — Һади Атласи (тарихчы) — 1876-1938; Гани Алтынбаев (укытучы) — 1902-1938; Касыйм Исхаков (имам) — 1890-1938;

Сөен-бикә

Бу хатын нугай мирзасы Йосыфның кызы булып, Йосыф Муса углыдыр. Аның исеме елъязмаларда төрлечә язылып, аны кайсылары «Сеен-бик», кайсылары «Сөмбек», кайсылары «Самбик», кайсылары «Сөмөек»,