Хәйретдин Мөҗәй. Шлемлы кыз

Садри разведка задачасы алып бетергәндә, иртәнге дүрт иде инде.—Тәкрарларга рөхсәт итегез, иптәш комбат!
Садри кулына комбат карта бирде дә, маңгаена төшеп торган чәчләрен кулы белән артка җибәреп: