Дин дәресләре

Беренче дәрес
Аллаһы Тәгаләнең барлыгы, берлеге, мәңге булуы. Кадәм (алды чиксез) вә бәкыс (ахыры чиксез)

Мөгаллим: Беләсезме, балалар, бу бүлмә ничек атала?

Шәкертләр: Сыйныф дип атала.

Мөгаллим: Ә бу өй ни дип атала?