Сүрия Мингатина. Сынау

Төннең каралыгы берни түгел,
Күңел каралыгы куркыныч.
Рухын кояш иткән күзсезләр бар,
Әйтәләр күк, зинһар, бул тыныч.
Ике аяклылар сыгыла җирдә
Тормыш авырлыгын җиңәлмый.