Головка. Сугыш хәленнән. (Булган эш) Нәҗип Думави

…Немец безнең резервны ата иде. Снарядлар якын-якын торган зимләнкәләремез дерелдәсәләр дә, мондый дерелдәүләр безгә гади эш булып киткәнгә, кәнсәләриедәге без язучылар

Нәҗип Думави. Агач аяк

– …Кяфер, старостасы да гел безнең зарарга сөйләп тора, ичмаса. Патшаның акчасын кызганалар, үлсәләр бит, аларны мин бәреп үтермәдем, авырып үлделәр. Аталары сугышка киткәндә, исән иделәр… Үзеңезне илтеп тыгасы иде анда, менә күрер идеңез.

Болгар кызы Тойгы туташ

Гайса милядыннан инде … еллар булып килә иде. Болгар шаһларыннан Дәрд ханның кызы Тойгы туташ үсеп буйга җитте. Тойгы туташ үсеп җиткән көндә бүләк итеп бирер өчен, атасы, Тойгы туташка алтын