Наис Гамбәр. Төнге учаклар

Күкрәп килде яңгыр…
Яфраклардан
Шыбыр-шыбыр тамды тамчылар;
Сусап яткан җиргә түгел, алар
Безнең иреннәргә тамдылар.
«Яшен идеме ул, әллә яшьме, —
Иреннәрне өтеп алдылар?»