Ленин хөкүмәтенең мөселманнарга мөрәҗәгате һәм госманлы матбугаты

Большевикларның мөселманнарга мөрәҗәгате Төркиядә иң элек «Вакыт» газетасының 1918 елгы 2 гыйнвар санында дөнья күрә. 14 гыйнварда ул «Танин», 15 гыйнварда