Гасыр дәвамында үткән юл

Иҗади һәм тарихи варисы бүгенге көндәге «Минзәлә» – «Мензеля» район газетасы булган «Минзәлә иле» – «Мензелинский край» газетасының беренче саны 1917 елның 23 октябрендә (иске стиль буенча – 10 октябрь) дөнья күргән.