Урал татарлары

РАН ның (Российская Академия наук) тарих һәм археология институты тикшерүләре буенча, Уралда кешенең йөз мең ел элек яшәгәнлеге билгеле икән (галим Д. Ражев «Мы представители Уральской расы»). Аларның эзләре