Хәлфә бабай

Әрәд-дүнийа хәрабән бигътибарый фә лә йәбка мәдамнән бил-карарый». Ошбу гыйбарәнең тәрҗемәсе болайрак булыр: «Күрәмен үтеп баручы дөньяны җимерек хәлендә, шул килеш тормас ул бертөрле мәңгегә».