Себер киңлекләре ядкәрләре

Хәзерге вакытта Европа дәүләтләрендә мәдәният белән идарә итә торган оешмаларның иң әһәмиятле юнәлеше булып халык авыз иҗатын, үз милләтенең борынгырак

,