Бармагыңа акча түлим!

Басып торам алдыңда,

Күзем бармакларыңда,

Бар икән бармакларыңда

Алтын балдакларың да.

 

Күмәч үлчисең «шарт» та «шырт»,

Карап торам шаккатып:

Бер аласың, бер саласың

Сыныкларны «шылт» та «шылт».