Иделнең борынгы үзәнлеге

Халыкка, милләткә дөньяда яшәү, үзенең киләчәген булдыру өчен иң кирәкле шартларның берсе – тору урыны, яшәү ареалы hәм аның уңышлы көн күрү өчен ярак­лыгы. Борынгы нугай-кыпчак бабаларыбыз