Остазлар. Директор

Адәм баласы үзенең үткән тормыш юлына әледән-әле әйләнеп карый. Әйләнеп карый да нәтиҗә ясый, күз алдыннан кичерә. Инде илленең теге ягына атлап чыккан кешенең баштан кичергәннәре турында