Догалы китаплар нәшрияты

Республикабызда унга якын нәшрият уңышлы гына дини китап нәшер итү белән шөгыльләнә.  Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең «Хозур» нәшрият йорты алардан кай ягы белән аерыла

Көтебе ситтә (өзек)

Мәүдуг (ялган) хәдисләр. Хәдис уйлап чыгаручылар. Мәүдуг хәдисләр хакында басылган хезмәтләр

Хәдис галимнәренең көч сарыф итеп хәдисләрне җыю­ларының, сәнәдләр тикшереп һәрберсен үлчәү аша үткәрүләренең бөек сәбәпләренең берсе – арада мәүдуг (асылсыз) хәдисләрнең йөрүләре һәм дөрес хәдисләр белән аралашып,