№2 — февраль, 2017

Ташъязмаларда – газиз тарихыбыз!

Эпиграфик истәлекләрне (каберташ язмаларын) өйрәнү һәм аларның сак­ланышын тәэмин итү ихтыяҗы бернинди дә бәхәс тудырмый. Чөнки, беренчедән, эпиграфик истәлекләрнең